TROPO

Většina radioamatérů označuje slovem TROPO condx veškeré druhy šíření ovlivnitelné troposférou, což je nejnižší vrstva atmosféry, v naší oblasti dosahující do výšky 11km. Někdo ovšem slovem tropo označuje jen DX šíření troposférickým vlnovodem, ale situace je značně komplikovanější. K tomu, aby se dalo lépe pochopit například šíření Troposcatterem nebo vlnovodem, je třeba se zmínit o všech druzích šíření, jenž troposféra ovlivňuje (prosím nebrat doslova, třeba i QSO pomocí Es může být troposférou ovlivněno). Takže postupně od nejkratších vzdáleností k nejdelším.

Přímé spojení - jedná se o situaci kdy signál letí přímo rovnou cestou, tedy když obě antény přímo na sebe vidí a když nestojí v cestě signálu žádná významnější překážka v první Fressnelově zóně. V závislosti na výšce jsme kdykoliv schopni navazovat spojení tak do 30km.

Difrakce - neboli ohyb signálu odpovídající zakřivení Země, umožňující podle výšky antény, nebo stanoviště, navazovat spojení do 100 až 200km.

Refrakce - lom signálu směrem k povrchu Země, který  je zapříčiněný klesající hustotou atmosféry s rostoucí výškou nad zemí. Ve skutečnosti hlavní roli hraje vlhkost, na rozdíl od tlaku a teploty vzduchu. Difrakce a refrakce se mohou navzájem kombinovat a prodloužit vzdálenost spojení, ale za cenu značné změny intenzity signálu. S refrakci můžeme "přímé spojení" a "spojení difrakcí" prodloužit asi tak o 100km.

Inverze - někdy dochází v atmosféře náhle ke zvýšení teploty a vlhkosti vzduchu v určité vrstvě vzduchu. Rozhraní takovýchto oblastí může zapříčinit odraz radiového signálu zpět k zemi na vzdálenosti i větší, než 200km.

Duct - vlnovod, někdy je signál zachycen ve vlnovodu mezi inverzní vrstvou a prochladlou zemí, nebo mezi dvěmi inverzními vrstvami (ideálnější případ) a jen s malými ztrátami je veden od jednoho konce vlnovodu k druhému.  Dosažitelné vzdálenosti pomocí vlnovodu od nás jsou do 2500km - více viz http://www.ok2kkw.com/rz1977/tropo1977.htm

 

 

Troposcatter - troposféricky rozptyl odrazem signálu na rozhraní troposféry a tropopausy, umožňující navazovat spojení až do 900km. Více v dílu o Troposcatteru.   

Difrakce a refrakce prodlužuje radiový obzor, přičemž poměr mezi optickým obzorem a radiovým je cca 4 ku 3. Pokud budeme ve výšce 100 metrů, bude radiový obzor 50km, pokud se vyšplháme do výšky 4000m bude rádiový obzor 300km. Je zřejmé že pro spojení na větší vzdálenosti tedy využíváme jiné druhy tropo šíření a jejich kombinace.

 

 

                             Zpět