RAIN scatter odrazy signálu od dešťových kapek (RS)

Opět přesněji rozptyl signálu na dešťových kapkách. Nejlépe vychází poměr rozměru kapek vůči vlnové délce radiového signálu a tím i schopnost relativně dobře odrážet radiové vlny pro amatérské pásmo 10GHz, kde je v poslední době hlavně zásluhou zlepšujícího se vybavení stanic, tento druh provozu stále oblíbenější. RS lze využívat i na pásmech 5,7 a 3,4GHz, zde ale již klesá schopnost odrážet signál z důvodu nevhodného poměru velikosti kapek a vlnové délky. Signály jsou na 5,7GHz o 12db a na 3,4GHz o 19db slabší než na 10GHz. Dokonce byly navázány RS spojení i na pásmech 2,3 a 24GHz. Signály mají syčivý zvuk připomínající šum přijímače stejně jako u Aurory. Ke spojení se využívá CW, některé stanice které neovládají CW používají FM. Signály většinou nepřicházejí z přímého směru, ale z místa odrazu (z místa výskytu hustých dešťových srážek), můžeme se setkat s přímým, bočním i zpětným rozptylem. Nejlepší období pro RS jsou letní dny s výskytem bouřkových mraků, ty mívají větší hustotu srážek a dosahují větších výšek, než běžné dešťové, nebo sněhové mraky. Maximální dosažitelné vzdálenosti jsou okolo 850km. Minimální výkon vysílače na 10GHz pro navázání spojení s dobře vybavenými stanicemi v době mohutných RS je 50mW a  parabola minimálně o rozměru 60cm.    

 

 

 

                             Zpět