EME spojení odrazem od Měsíce

Spojení odrazem od měsíčního povrchu, případně poslech vlastních odražených signálů je jeden z nejnáročnějších druhů provozu na VKV.  Jedná se o skutečné DX vzdálenosti, protože průměrná vzdálenost Země - Měsíc je 384000km. Trasa signálu je tedy okolo 760000km, což představuje pro signál zpoždění okolo 2,5 sec. Ovšem nejenom značná vzdálenost stěžuje šanci na navázání spojení, ale i spousta dalších vlivů působí negativně. Měsíc je relativně velká odrazná plocha, ale jeho schopnost odrážet signály je špatná, nepříznivě také působí galaktický šum, absorpce v zemské atmosféře, Dopplerův jev, librace Měsíce, Faradayova rotace, scintilace a samozřejmě samotný pohyb Měsíce po obloze. I přesto se tohoto druhu šíření využívá k navazování jinak nedostupných spojení na VKV v pásmech 50MHz až 24GHz. K nejpopulárnějším pásmům pro EME provoz dříve patřilo pásmo 432MHz a to z důvodu menšího kosmického šumu a příznivých rozměrů anténních soustav. Ale poslední dobou, hlavně díky rozvoji digitálních komunikací se stává nejpoužívanějším EME pásmem 144MHz. Přímo bouřlivý rozvoj způsobil příchod programu WSJT, který obsahuje speciální mód pro EME komunikaci JT65 (dříve JT44). Díky tomuto druhu provozu a díky zemnímu odrazu signálu od relativně nízko umístěných antén nad povrchem Země, můžou navazovat EME spojení  i průměrně vybavené stanice při východu, nebo západu Měsíce, a to bez nutnosti natáčet antény v elevaci.    

 

 

Ukázka EME QSO pomoci programu WSJT:

 

 

                             Zpět